• Disclaimer

DISCLAIMER

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, filmpjes en alle door gebruikers gegenereerde inhoud, is eigendom van Advieszaken, hierna te noemen: eigenaar. De onderstaande voorwaarden en condities zijn van toepassing op de gehele website. Door het bezoeken van de website stemt u in met de voorwaarden en verklaart u eraan gebonden te zijn. Eigenaar behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande waarschuwing, op ieder moment en om welke reden dan ook de inhoud van de website en/of deze voorwaarden te wijzigen.

Auteursrechten

Op de vorm en inhoud van deze website rusten intellectuele eigendomsrechten. Het is ondernemers-, winkeliers- en belangenverenigingen toegestaan de aangeboden informatie te downloaden en/of te printen voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan de aangeboden informatie, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van eigenaar, te exploiteren, breed te vermenigvuldigen of anderszins te verhandelen.

Aansprakelijkheid

De inhoud van de website is met zeer grote zorgvuldigheid samengesteld en bestaat deels uit links naar websites en/of servers van derden. Ondanks constante zorg en aandacht voor alle aangeboden informatie, kan eigenaar niet garanderen dat deze altijd volledig en/of juist is. Eigenaar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de vorm en inhoud van derden-websites en/of servers, noch voor schade en kosten, van welke aard ook, die voortvloeien uit mogelijke schrijffouten, onvolledigheid of onjuistheid van informatie op de website, virussen op de website of het niet correct functioneren van de website.

Privacy

Eigenaar verzamelt op streetbranding.nl enkele persoonlijke gegevens om een account voor u aan te kunnen maken en u een wachtwoord en gebruikersnaam toe te kunnen sturen. Alle door u verstrekte gegevens, zullen zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De gegevens die u  aanbiedt, moeten juist en rechtsgeldig zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw browser wordt gestuurd, zodat u(w account) automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek. 

Vragen

Als u vragen heeft over deze disclaimer of over de verwerking van gegevens, kunt u een e-mail sturen naar info@streetbranding.nl