STAP 2 | ONDERZOEKEN EN ANALYSEREN

In stap 2 onderzoekt u wie uw huidige klanten zijn en verkent u voor welke andere of toekomstige klantdoelgroepen uw winkelgebied of -straat ook interessant kan zijn. U brengt in kaart waarmee uw winkelstraat of -gebied zich onderscheidt van concurrerende straten en gebieden. U gebruikt hiervoor openbare bronnen en onderzoeksrapporten en u verzamelt ontbrekende of aanvullende informatie bij ondernemers en bezoekers. Ook onderzoekt u uw sterke en zwakke punten. Tot slot beschrijft u de belangrijkste (belevings)kenmerken, behoeften en associaties van uw klanten met uw straat of -gebied.

PRAKTISCHE HANDVATTEN & ACHTERGRONDINFORMATIE

Waar moet u aan denken vóór u van start gaat? En wat verstaan we eigenlijk - grofweg - onder de begrippen brand en branding?

Praktische handvatten U bent geen onderzoeker van beroep. Toch gaat u in deze stap heel veel informatie verzamelen. Sommige informatie - ook wel 'data' genoemd - kunt u eenvoudig opvragen, bijvoorbeeld bij de gemeente. Ontbrekende informatie kunt u zelf verzamelen. Praktische handvatten Onderzoek doen, hoe pak je dat eigenlijk aan?
Checklist onderzoek doen

WORKSHOP

Workshop Een snelle start met streetbranding

In deze workshop leert u hoe u draagvlak voor uw eigen streetbrand creërt, collega-ondernemers en pandeigenaren betrekt, een werkgroep branding samenstelt, stap 1 t/m 4 begroot en financiering en partners zoekt. In het tweede deel van de workshop ontdekt u welke openbare informatiebronnen u kunt raadplegen en bij hoe u zelf het best aanvullend onderzoek kunt doen. We staan ook stil bij wat u kunt met de verzamelde informatie: wat heeft u feitelijk in handen en wat weet u dus? 

Masterclass streetbranding voor winkelstraatmanagers

In deze masterclass streetbranding voor winkel- straatmanagers leert u hoe u het streetbrandingproces in uw winkelstraat of –gebied optimaal kan (helpen) opzetten en begeleiden. Welke stappen zijn er, welke taken en rollen kunt u vervullen? Welke kennis en vaardigheden heeft u nodig om een werkgroep branding te creëren en succesvol te ondersteunen en te adviseren? Wat zijn de randvoorwaarden en hoe belangrijk is de voorbereiding van het proces? Tot slot is er aandacht voor de implementatie; hoe doet u dat? 

PROCES, TAKEN & ROLLEN

Hoe organiseert u het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over uw winkelstraat of –gebied? gegevens. Wie verzamelt wat? En hoe gaat u om met ontbrekende informatie?

Proces & taken

Bepaal wat u van de ondernemers, omwonenden en bezoekers in/van uw straat of gebied weten wilt en ga op grond hiervan op zoek naar bestaande informatie, bijvoorbeeld bij de gemeente én ga aan de slag met het organiseren van uw eigen aanvullend onderzoek. Maak één of twee mensen in de werkgroep streetbranding hiervoor verantwoordelijk. Zij 'trekken deze kar' en gebruiken de rest van de werkgroep als klankbord.

METHODEN & MODELLEN

Wat zijn effectieve manieren om data te verzamelen, te creëren en te analyseren?

Methoden

NETWERK

Streetbranding.nl is een netwerk; het streetbranding-netwerk. Wie zijn uw partners in stap 1?

Stichting Amsterdam Marketing is de citymarketing organisatie van Metropool Amsterdam, actief op het gebied van promotie, informatie, onderzoek en dienstverlening.  De ambitie is om deze regio op de kaart te zetten als één van de vijf meest aantrekkelijke metropolen van Europa voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Onder het motto ‘I amsterdam’ profileert Amsterdam Marketing de Metropool Amsterdam als internationale woon- en werkmetropool, aantrekkelijke reisbestemming en proeftuin voor innovaties. Amsterdam Marketing kent drie clusters: Marketing, Dienstverlening en Relaties. Daarnaast zijn er een aantal stafafdelingen die voor alle clusters werken, zoals Financiën, Personeel & Organisatie, en Corporate Communicatie. 

De belangrijkste activiteiten van Amsterdam Marketing zijn:

 • Marketing en promotie
 • Onderzoek, analyse en advies
 • Initiëren en stimuleren van marketing-innovatie en productontwikkeling
 • Beschikbaar stellen van expertise
 • Uitvoeren van informatieve en receptieve diensten
 • Belangenbehartiging

Andere netwerkpartners

Amsterdam City is een vereniging met als leden een groot aantal ondernemersverenigingen, grotere en kleinere bedrijven, instellingen en culturele organisaties, allen gevestigd in de Amsterdamse binnenstad. Het doel is een economisch gezonde stad met de focus op 

 • verdienvermogen
 • city quality
 • vestigingsklimaat
 • arbeidsmarkt
 • bereikbaarheid

Amsterdam City stimuleert en faciliteert visievorming bij overheid en ondernemers op de rol van de economie in Amsterdam Centrum, coördineert het straatmanagement in de winkelgebieden binnenstad, zet discussies op en organiseert bijeenkomsten en geeft op regelmatige basis informatie middels de nieuwsbrief, de website en de economische les.

 

 

KOSTEN, MOGELIJKE SUBSIDIËNTEN & SPONSORS

Onderzoeken kost tijd en geld. Weten wáár en bij wie je gratis informatie kunt opvragen, hoe je zelf snel en doeltreffend ontbrekende gegevens kunt verzamelen en wat reële tarieven zijn voor informatiebestanden die u eventueel aankoopt, is nuttig en helpt de kosten in de hand te houden.

Kosten

Subsidiënten en sponsors

Voor onderzoek doen kunt u ter aanvulling op uw eigen middelen, proberen een gemeentelijke subsidie te krijgen. Ook verstrekken sommige provincies soms subsidies, bijvoorbeeld in het kader van een regionaal economisch stimuleringsbeleid.

Vastgoedeigenaren zullen ook vaak geneigd zijn financieel bij te willen dragen aan een vitale winkelstraat. U kunt de pandeigenaren in uw straat of gebied dus ook benaderen om uw plan en aanpak te bespreken.

Verder is het verstandig om ook in overleg te treden met grotere instellingen en bedrijven in uw straat of gebied, zoals een museum, hotelketen, hogeschool of universiteit. Ook deze partijen hebben - samen met u - belang bij een herkenbaar en aantrekkelijk streetbrand.

Tot slot kunt u ook aan sponsoring in natura denken, bijvoorbeeld door een onderzoeksbureau.

RESULTAAT

Na stap 2 heeft u de volgende zaken bereikt:
 • zicht op de wensen, behoeften en associaties van uw bestaande en potentiële klanten
 • zicht op de wensen, behoeften en associaties van de ondernemers en instellingen in uw winkelstaat of -gebied
 • kennis van het economisch en demografisch profiel van uw bestaande en potentiële klanten
 • kennis van de karakteristieken en de sterke en zwakke punten van uw winkelstaat of -gebied
 • kennis van de overeenkomsten en de verschillen tussen uw winkelstaat of -gebied en concurrerende gebieden