STAP 3 | BRANDELEMENTEN BEPALEN

In stap 3 gaat u daadwerkelijk uw streetbrand bepalen. U organiseert één of meer brandingworkshops onder leiding van een ervaren marketing- of reclamestrateeg. In de sessie(s) participeren – circa 10 à 15 deelnemers namens - alle betrokken partijen in uw winkelstraat of –gebied. Alle deelnemers kennen en gebruiken de resultaten van stap 1 en 2 tijdens de workshop(s). Op basis van de uitkomst bepaalt u een gezamenlijke visie en helpt de strateeg u uw definitieve positionering en brand vast te stellen.

PRAKTISCHE HANDVATTEN & ACHTERGRONDINFORMATIE

De workshop streetbranding is één van de belangrijkste stappen in het totale traject. Hier komt alle verzamelde informatie samen en maakt u samen keuzes, aan de hand van uw eigen inzichten en voorkeuren, die gaan leiden tot uw streetbrand. Het is dus zaak de workshop goed voor te bereiden.

Praktische handvatten

Achtergrondinformatie Verdiep uzelf - voorafgaand aan de workshop - nog wat meer in het begrip branding aan de hand van de volgende artikelen en voorbeelden.

WORKSHOP

Vervolgworkshop streetbranding

In deze workshop leert u hoe u draagvlak voor uw eigen streetbrand creërt, collega-ondernemers en pandeigenaren betrekt, een werkgroep branding samenstelt, stap 1 t/m 4 begroot en financiering en partners zoekt. In het tweede deel van de workshop ontdekt u welke openbare informatiebronnen u kunt raadplegen en bij hoe u zelf het best aanvullend onderzoek kunt doen. We staan ook stil bij wat u kunt met de verzamelde informatie: wat heeft u feitelijk in handen en wat weet u dus?

Masterclass streetbranding voor winkelstraatmanagers

In deze masterclass streetbranding voor winkel- straatmanagers leert u hoe u het streetbrandingproces in uw winkelstraat of –gebied optimaal kan (helpen) opzetten en begeleiden. Welke stappen zijn er, welke taken en rollen kunt u vervullen? Welke kennis en vaardigheden heeft u nodig om een werkgroep branding te creëren en succesvol te ondersteunen en te adviseren? Wat zijn de randvoorwaarden en hoe belangrijk is de voorbereiding van het proces? Tot slot is er aandacht voor de implementatie; hoe doet u dat? 

PROCES, TAKEN & ROLLEN

Feiten bespreken, ideeën uitwisselen, discussiëren, brainstormen, binnen en buiten de kaders denken… In het proces om gezamenlijk een duidelijke positionering en herkenbaar eigen brand te bepalen, speelt de workshop een cruciale rol. Wat moet u weten om een geslaagde workshop te organiseren, en wat moet de workshopleider annex ervaren marketing- of reclamestrateeg kunnen?

Proces

Rollen

METHODEN & MODELLEN

Er zijn talloze methoden en modellen over branding. Als opdrachtgever hoeft u ze niet allemaal zelf te beheersen om wel goed te kunnen bepalen welke aanpak u het meest aanspreekt.

Methoden

Modellen

NETWERK

Streetbranding.nl is een netwerk; het streetbranding-netwerk. Wie zijn uw partners in stap 3?

Stichting Amsterdam Marketing is de citymarketing organisatie van Metropool Amsterdam, actief op het gebied van promotie, informatie, onderzoek en dienstverlening.  De ambitie is om deze regio op de kaart te zetten als één van de vijf meest aantrekkelijke metropolen van Europa voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Onder het motto ‘I amsterdam’ profileert Amsterdam Marketing de Metropool Amsterdam als internationale woon- en werkmetropool, aantrekkelijke reisbestemming en proeftuin voor innovaties. Amsterdam Marketing kent drie clusters: Marketing, Dienstverlening en Relaties. Daarnaast zijn er een aantal stafafdelingen die voor alle clusters werken, zoals Financiën, Personeel & Organisatie, en Corporate Communicatie. 

De belangrijkste activiteiten van Amsterdam Marketing zijn:

 • Marketing en promotie
 • Onderzoek, analyse en advies
 • Initiëren en stimuleren van marketing-innovatie en productontwikkeling
 • Beschikbaar stellen van expertise
 • Uitvoeren van informatieve en receptieve diensten
 • Belangenbehartiging

Andere netwerkpartners

Amsterdam City is een vereniging met als leden een groot aantal ondernemersverenigingen, grotere en kleinere bedrijven, instellingen en culturele organisaties, allen gevestigd in de Amsterdamse binnenstad. Het doel is een economisch gezonde stad met de focus op 

 • verdienvermogen
 • city quality
 • vestigingsklimaat
 • arbeidsmarkt
 • bereikbaarheid

Amsterdam City stimuleert en faciliteert visievorming bij overheid en ondernemers op de rol van de economie in Amsterdam Centrum, coördineert het straatmanagement in de winkelgebieden binnenstad, zet discussies op en organiseert bijeenkomsten en geeft op regelmatige basis informatie middels de nieuwsbrief, de website en de economische les.

 

 

KOSTEN, MOGELIJKE SUBSIDIËNTEN & SPONSORS

Subsidiënten en sponsors

Voor de brandingworkshop kunt u ter aanvulling op uw eigen middelen, proberen een gemeentelijke subsidie te krijgen. Ook verstrekken sommige provincies soms subsidies, bijvoorbeeld in het kader van een regionaal economisch stimuleringsbeleid.

Vastgoedeigenaren zullen ook vaak geneigd zijn financieel bij te willen dragen aan een vitale winkelstraat. U kunt de pandeigenaren in uw straat of gebied dus ook benaderen om uw plan en aanpak te bespreken.

Verder is het verstandig om ook in overleg te treden met grotere instellingen en bedrijven in uw straat of gebied, zoals een museum, hotelketen, hogeschool of universiteit. Ook deze partijen hebben - samen met u - belang bij een herkenbaar en aantrekkelijk streetbrand.

Tot slot kunt u ook aan sponsoring in natura denken, bijvoorbeeld door een reclame-, communicatie- of marketingbureau in uw straat of gebied.

RESULTAAT

Na stap 3 heeft u de volgende zaken bereikt:
 • de positionering (de gewenste perceptie van klanten) van uw winkelstraat of -gebied bepaald
 • de streetbrand (het merk) uw winkelstraat of -gebied bepaald
 • een gezamenlijke visie op de ontwikkelrichting van uw winkelstraat of -gebied bepaald