STAP 4 | STRATEGIE EN PLAN INVULLEN

In stap 4 vertaalt u, ondersteund door een marketing- of communicatieprofessional, uw vastgestelde positionering en brand naar een marketingstrategie en uitvoeringsplan. Hij of zij bepaalt in overleg met u welke instrumenten u voor uw branding in gaat zetten. Denk daarbij aan: logo/huisstijl, evenementen, social media, presentatie winkels, inrichting openbare ruimte, individuele en collectieve dienstverlening, acquisitie van nieuwe (bij uw positionering en branding) passende ondernemers.

 

 

PRAKTISCHE HANDVATTEN & ACHTERGRONDINFORMATIE

Praktische handvatten Achtergrondinformatie

WORKSHOP

Vervolgworkshop streetbranding

In deze workshop gaan we een fictief streetbrand creëren en staan we stil bij het maken en uitvoeren van het marketingcommunicatieplan waarmee u uw streetbrand gaat uitrollen.U leert uit welke bouwstenen een goed streetbrand bestaat en hoe u die in promotieactiviteiten kunt vertalen. Maar ook wat uw streetbrand nog meer betekent, bijvoorbeeld voor de inrichting van de openbare ruimte. U krijgt inzicht in de samenhang tussen deze zaken en hoe u die kunt besturen. Tot slot staan we stil bij wat u gemakkelijk zelf, of beter door derden kunt (laten) uitvoeren.   

Masterclass streetbranding voor winkelstraatmanagers

In deze masterclass streetbranding voor winkel- straatmanagers leert u hoe u het streetbrandingproces in uw winkelstraat of –gebied optimaal kan (helpen) opzetten en begeleiden. Welke stappen zijn er, welke taken en rollen kunt u vervullen? Welke kennis en vaardigheden heeft u nodig om een werkgroep branding te creëren en succesvol te ondersteunen en te adviseren? Wat zijn de randvoorwaarden en hoe belangrijk is de voorbereiding van het proces? Tot slot is er aandacht voor de implementatie; hoe doet u dat? 

PROCES, TAKEN & ROLLEN

Om uw positionering en streetbrand te implementeren – zodat uw winkelstraat of -gebied zich er ook daadwerkelijk mee kunnen profileren en onderscheiden, is een planmatige aanpak het meest effectief. Ook het opstellen van een marketingcommunicatieplan is een expertise die u meestal niet in huis zult hebben. Wie doet wat?

Proces

Checklist communicatierollen

 

METHODEN & MODELLEN

Welke communicatiemiddelen zijn geschikt voor uw doelstellingen en welke niet? Welke resultaten mag u op welke termijn verwachten? Hoe kunt u effecten meten?

Methoden

NETWERK

Streetbranding.nl is een netwerk; het streetbranding-netwerk. Wie zijn uw partners in stap 4?

Stichting Amsterdam Marketing is de citymarketing organisatie van Metropool Amsterdam, actief op het gebied van promotie, informatie, onderzoek en dienstverlening.  De ambitie is om deze regio op de kaart te zetten als één van de vijf meest aantrekkelijke metropolen van Europa voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Onder het motto ‘I amsterdam’ profileert Amsterdam Marketing de Metropool Amsterdam als internationale woon- en werkmetropool, aantrekkelijke reisbestemming en proeftuin voor innovaties. Amsterdam Marketing kent drie clusters: Marketing, Dienstverlening en Relaties. Daarnaast zijn er een aantal stafafdelingen die voor alle clusters werken, zoals Financiën, Personeel & Organisatie, en Corporate Communicatie. 

De belangrijkste activiteiten van Amsterdam Marketing zijn:

 • Marketing en promotie
 • Onderzoek, analyse en advies
 • Initiëren en stimuleren van marketing-innovatie en productontwikkeling
 • Beschikbaar stellen van expertise
 • Uitvoeren van informatieve en receptieve diensten
 • Belangenbehartiging

Amsterdam City is een vereniging met als leden een groot aantal ondernemersverenigingen, grotere en kleinere bedrijven, instellingen en culturele organisaties, allen gevestigd in de Amsterdamse binnenstad. Het doel is een economisch gezonde stad met de focus op 

 • verdienvermogen
 • city quality
 • vestigingsklimaat
 • arbeidsmarkt
 • bereikbaarheid

Amsterdam City stimuleert en faciliteert visievorming bij overheid en ondernemers op de rol van de economie in Amsterdam Centrum, coördineert het straatmanagement in de winkelgebieden binnenstad, zet discussies op en organiseert bijeenkomsten en geeft op regelmatige basis informatie middels de nieuwsbrief, de website en de economische les.

 

KOSTEN, MOGELIJKE SUBSIDIËNTEN & SPONSORS

Subsidiënten en sponsors

Subsidiënten en sponsors Voor het marketingcommunicatieplan kunt u ter aanvulling op uw eigen middelen, proberen een gemeentelijke subsidie te krijgen. Ook verstrekken sommige provincies soms subsidies, bijvoorbeeld in het kader van een regionaal economisch stimuleringsbeleid.

Vastgoedeigenaren zullen ook vaak geneigd zijn financieel bij te willen dragen aan een vitale winkelstraat. U kunt de pandeigenaren in uw straat of gebied dus ook benaderen om uw plan en aanpak te bespreken.

Verder is het verstandig om ook in overleg te treden met grotere instellingen en bedrijven in uw straat of gebied, zoals een museum, hotelketen, hogeschool of universiteit. Ook deze partijen hebben - samen met u - belang bij een herkenbaar en aantrekkelijk streetbrand.

Tot slot kunt u ook aan sponsoring in natura denken, bijvoorbeeld door een reclame-, communicatie- of marketingbureau in uw straat of gebied.

RESULTAAT

Na stap 4 heeft u de volgende zaken bereikt:
 • een compleet uitgewerkte marketingcommunicatieaanpak waarmee u uw streetbrand kunt gaan implementeren
 • begroting stap 5