5-STAPPENPLAN

Iedere stap in het 5-stappenplan bestaat uit een serie activiteiten. Idealiter werkt u stap voor stap. U rondt iedere stap dus eerst volledig af, vóór u de volgende stap zet. Stap 1 en stap 2 kunt u als werkgroep met behulp van de toolkit grotendeels in eigen beheer uitvoeren. In stap 3 heeft u professionele ondersteuning nodig, er vanuit gaande dat geen van de werkgroepleden tevens een ervaren marketing- of reclamestrateeg is. Ook in stap 4 is ondersteuning door een marketing- of communicatieprofessional noodzakelijk. Stap 5 kunt u naar keuze zelfstandig of - deels - door specialist(en) laten uitvoeren.

Stap 1 | KWARTIER MAKEN
 

Activeer ambassadeurs! Ga op zoek naar collega’s met flair en visie die alle partijen in uw winkelstraat of -gebied enthousiast maken voor, en betrekken bij het brandingproces. Laat hen het draagvlak bouwen voor een gezamenlijke aanpak. Begroot stap 1 tot en met 4 en ga op zoek naar financiering. Stel een procesbegeleider aan en/of richt een werkgroep in die het brandingproces in goede banen leidt.

Stap 2 | ONDERZOEKEN EN ANALYSEREN

Breng uw winkelstraat of – gebied op verschillende manieren in kaart. Verzamel informatie en cijfers uit openbare bronnen en onderzoeksrapporten en stel aanvullende vragen aan ondernemers en bezoekers. Onderzoek de sterke en zwakke punten van uw straat of gebied, en benoem waarmee uw straat of gebied zich onderscheidt van concurrerende gebieden. Zoek uit wie uw huidige en toekomstige klanten zijn en beschrijf hun belangrijkste (belevings)kenmerken, behoeften en associaties.

Stap 3 | BRANDELEMENTEN BEPALEN

Organiseer één of meer brandingsessie(s) met alle betrokken partijen in uw winkelgebied, onder leiding van een ervaren (marketing)professional. Stel onder zijn of haar leiding op basis van de collectieve visie én de input uit stap 1 en stap 2, samen uw definitieve positionering (de perceptie van uw klanten) en de elementen van uw streetbrand (het merk) vast.

Stap 4 | STRATEGIE EN PLAN INVULLEN

Vertaal, geholpen door een marketing- of communicatieprofessional, uw vastgestelde positionering en streetbrand naar een marketingstrategie en uitvoeringsplan. Bepaal welke instrumenten u kunt en wilt gaan inzetten. Denk daarbij aan: logo/huisstijl, evenementen, social media, presentatie winkels, inrichting openbare ruimte, individuele en collectieve dienstverlening, acquisitie van nieuwe (bij uw positionering en streetbrand) passende ondernemers.

Stap 5 | UITVOEREN

Bepaal welke instrumenten en activiteiten uit het marketingcommunicatieplan prioriteit hebben. Zet korte en lange termijn acties uit en begroot deze. Onderneem actie en/of ga coalities aan om de uitvoering hiervan – met behulp van sponsors, fondsen en/of subsidies – te financieren. Ga parallel aan de slag met het organiseren van mankracht en middelen in natura.