• Streetbranding

STREETBRANDING

Wat is streetbranding?

Branding is het creëren van een unieke en onderscheidende merkbeleving bij een of meer doelgroepen, die gekoppeld is aan een product, dienst, overtuiging, bouwwerk, persoon, organisatie of gebied. Het Engelse werkwoord to brand betekent letterlijk brandmerken. Het schroeien van een merkteken in de huid van het vee was vroeger een gebruikelijke methode om duidelijk te maken wie de eigenaar was. 

Onder streetbranding verstaan we het branden van een (winkel)straat of gebied. Een streetbrand is dus een geheel van samenhangende beelden, gevoelens en gedachten die regelmatige bezoekers en klanten exclusief aan een winkelstraat- of gebied koppelen. U kunt zich voorstellen dat een positief en onderscheidend streetbrand de aantrekkingskracht en de herkenbaarheid van uw winkelstraat of –gebied vergroot en versterkt. Een goed streetbrand helpt daardoor nieuwe klanten aan te trekken, bestaande klantrelaties te versterken en klantloyaliteit te vergroten. Maar hoe doet u dat, uw eigen winkelstraat of -gebied als een sterk merk positioneren?

Allereerst kunt u niet in uw eentje branden. Streetbranding is per definitie iets wat u in uw straat of gebied collectief moet oppakken. Liefst samen met zoveel mogelijk partijen voor wie een vitaal economisch klimaat ter plaatse belangrijk is. Detaillisten bijvoorbeeld, horecaondernemers, zakelijke dienstverleners, pandeigenaren, corporaties, culturele instellingen, bewonersorganisaties en het stadsdeel en/of de gemeente. Een brede tijdelijke werkgroep instellen - onder leiding van de ondernemers-, winkeliers- en belangenvereniging - ligt daarom voor de hand. Vervolgens is het zinvol om een taakverdeling en een planning te maken. Hiervoor kunt u gebruik maken van het 5-stappenplan streetbranding op deze website. Het helpt u eenvoudig op weg  en zorgt ervoor dat u geen stappen overslaat. De vele tools en uitgebreide informatie per stap zorgen ervoor dat u maximaal grip houdt op uw eigen brandingproces. U ziet precies wat u als werkgroep zelf kunt doen en waar u aanvullende expertise nodig heeft.

COMPLETE TOOLKIT

In het 5-stappenplan streetbranding vindt u per stap actuele en praktische informatie op de volgende gebieden:

  • praktische handvatten, achtergrondinformatie en tips
  • proces, taken & rollen
  • methoden en modellen
  • kosten en mogelijke subsidiënten & sponsors
  • netwerk

Daarnaast kunt u in iedere stap een workshop volgen die uw kennis en vaardigheden op het desbetreffende gebied verder vergroot. Alle stappen eindigen met een resultaatbeschrijving.


WHAT IS BRANDING?