Workshops

De workshops in het 5-stappenplan zijn sterk praktijk- en doelgericht, en worden vanaf dit jaar – op aanvraag – georganiseerd op locatie. Hiervoor is gekozen naar aanleiding van de vraag van verschillende winkelgebieden. De precieze inhoud van de workshops wordt per keer in overleg ingevuld. Workshops op maat dus. Het programma sluit daardoor altijd aan bij de behoeften van de deelnemers!

Heb je meer informatie nodig of wil je een workshop aanvragen? Stuur dan een mail naar info@streetbranding.nl, t.a.v. Farzad Ghaus. 

Workshop | 03-09-2014 | een snelle start met streetbranding

In deze workshop leert u hoe u draagvlak voor uw eigen streetbrand creërt, collega-ondernemers en pandeigenaren betrekt, een werkgroep branding samenstelt, stap 1 t/m 4 begroot en financiering en partners zoekt. In het tweede deel van de workshop ontdekt u welke openbare informatiebronnen u kunt raadplegen en bij hoe u zelf het best aanvullend onderzoek kunt doen. We staan ook stil bij wat u kunt met de verzamelde informatie: wat heeft u feitelijk in handen en wat weet u dus? 

Vervolgworkshop | 01-10-2014 | streetbranding

In deze workshop gaan we een fictief streetbrand creëren en staan we stil bij het maken en uitvoeren van het marketingcommunicatieplan waarmee u uw streetbrand gaat uitrollen.U leert uit welke bouwstenen een goed streetbrand bestaat en hoe u die in promotieactiviteiten kunt vertalen. Maar ook wat uw streetbrand nog meer betekent, bijvoorbeeld voor de inrichting van de openbare ruimte. U krijgt inzicht in de samenhang tussen deze zaken en hoe u die kunt besturen. Tot slot staan we stil bij wat u gemakkelijk zelf, of beter door derden kunt (laten) uitvoeren.   

Vervolgworkshop | 05-11-2014 | Een snelle start met streetbranding

In deze workshop leert u hoe u draagvlak voor uw eigen streetbrand creërt, collega-ondernemers en pandeigenaren betrekt, een werkgroep branding samenstelt, stap 1 t/m 4 begroot en financiering en partners zoekt. In het tweede deel van de workshop ontdekt u welke openbare informatiebronnen u kunt raadplegen en bij hoe u zelf het best aanvullend onderzoek kunt doen. We staan ook stil bij wat u kunt met de verzamelde informatie: wat heeft u feitelijk in handen en wat weet u dus? 

Vervolgworskhop streetbranding

In deze workshop gaan we een fictief streetbrand creëren en staan we stil bij het maken en uitvoeren van het marketingcommunicatieplan waarmee u uw streetbrand gaat uitrollen.U leert uit welke bouwstenen een goed streetbrand bestaat en hoe u die in promotieactiviteiten kunt vertalen. Maar ook wat uw streetbrand nog meer betekent, bijvoorbeeld voor de inrichting van de openbare ruimte. U krijgt inzicht in de samenhang tussen deze zaken en hoe u die kunt besturen. Tot slot staan we stil bij wat u gemakkelijk zelf, of beter door derden kunt (laten) uitvoeren.   

Masterclass | 14-11-2014 | Streetbranding voor winkelstraatmanagers

In deze masterclass streetbranding voor winkel- straatmanagers leert u hoe u het streetbrandingproces in uw winkelstraat of –gebied optimaal kan (helpen) opzetten en begeleiden. Welke stappen zijn er, welke taken en rollen kunt u vervullen? Welke kennis en vaardigheden heeft u nodig om een werkgroep branding te creëren en succesvol te ondersteunen en te adviseren? Wat zijn de randvoorwaarden en hoe belangrijk is de voorbereiding van het proces? Tot slot is er aandacht voor de implementatie; hoe doet u dat?